سندافع عن حقوقك

وکلای راه اندازی کسب و کار در دبی

وکلای دادگستری عوض آل آریانی در دبی در زمینه ثبت و تاسیس شرکتها در مناطق آزاد و خارج از هر کشوری تخصص دارد و در هنگام تاسیس و انجام تجارت با دقت و سرعت در دستیابی و ارائه پیشنهادات برای رعایت آنها تلاش و سرمایه زیادی را در اختیار مروجین قرار می دهد. با الزامات کار شرکت های داخل کشور طبق کنترل های پایه و قانون و تهیه کلیه اسناد و تعهدات جهت ثبت شرکت ها و نام های تجاری جهت اخذ تاییدیه لازم.

ما همچنین کلیه قراردادهای ثانویه را تنظیم می کنیم و به مشتری خدمات اضافی مانند بازدید از ارگان ها و موسسات دولتی طبق نیاز فعالیت دفتر مرکزی شرکت پردازش سرمایه گذاری تعیین شده و هماهنگی جلسات با نماینده موسسات مالی سازمان های دولتی حسب مورد دارد. اخذ هرگونه تاییدیه لازم جهت حضور سرمایه گذار و تشریفات لازم جهت استقرار آن.

بهترین موسسه حقوقی در دبی

ما همچنین کلیه قراردادهای ثانویه را تنظیم می کنیم و به مشتری خدمات اضافی مانند بازدید از ارگان ها و موسسات دولتی طبق نیاز فعالیت دفتر مرکزی شرکت پردازش سرمایه گذاری تعیین شده و هماهنگی جلسات با نماینده موسسات مالی سازمان های دولتی حسب مورد دارد. اخذ هرگونه تاییدیه لازم جهت حضور سرمایه گذار و تشریفات لازم جهت استقرار آن. ما با تکمیل کلیه ثبت نام و تأسیس شرکتها به سرمایه گذاران مطابق با چارچوب زمانی که از قبل توافق شده است متمایز هستیم زیرا ما نماینده مشتریان خود در کلیه ادارات دولتی، قضایی و شوراها داوری حرفه ای و دانش تخصصی هستیم.

دفتر حقوقی عدل متخصص ثبت و تأسیس شرکت در مناطق آزاد و خارج از هر کشوری است و در هنگام تأسیس و انجام امور تجاری با دقت و سرعت در دستیابی و ارائه پیشنهادات برای انطباق با الزامات کار، زحمات و بودجه فراوانی را در اختیار مروجین قرار می دهد. شرکتهای داخل کشور بر اساس نظارت و قانون اساسی و تنظیم کلیه اسناد و تعهدات جهت ثبت شرکت و نام تجاری جهت اخذ تاییدیه لازم.

ما (شرکت حقوقی در دبی) با تکمیل کلیه ثبت نام و تأسیس شرکتها به سرمایه گذاران بر اساس چارچوب زمانی که از قبل توافق شده است متمایز هستیم زیرا ما نماینده مشتریان خود در تمام ادارات دولتی، قضایی و شوراها داوری حرفه ای و دانش تخصصی هستیم.

مناطق تمرین

به لیست ما بپیوندید تا در ارتباط باشید

لطفاً برای دریافت یک پست جدید حقوقی در وبلاگ ما مشترک شوید

زبان را انتخاب کنید

Chat Whats App
Call Us